انواع روش های حمل و نقل

Posted by editor

از مهمترین روشهای حمل و نقل می توان به روش های زیر اشاره کرد که معمولا در اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

حمل و نقل دریایی 

نوعی از روشهای حمل و نقل که بر بستر دریا دریاچه اقیانوس و کانال های آبی و رودخانه ها انجام می شود.

حمل و نقل زمینی

نوعی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حمل و نقل می باشد که میتوان بسیاری از جابه جای ها را با این روش حمل و نقل انجام داد.

حمل و نقل ریلی 

این نوع حمل و نقل به وسیله قطار و بر بستر ریلها انجام میگیرد و با توجه به جایگزینی انواع روشهای حمل و نقل کتر از این روش استفاده می گردد.

حمل و نقل هوایی

در این نوع حمل و نقل که به وسیله هواپیما صورت میگیرد بسیار سریعتر از سایر روش ها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed