26
نوامبر
بیمه باربری

بیمه باربری یک سند کتبی است که توسط شرکت بیمه و به درخواست بیمه گزار صادر میگردد.

25
نوامبر
حمل و نقل خودرو

حمل و نقل ابزاری برای جابه جایی کالا ،اجناس و … محسوب می شود.شرکت باربری تضمین بار کرج

باربری فردیس کرج | اتوبار فردیس کرج
25
نوامبر
حمل و نقل چندمنظوره

حمل و نقل چند منظوره به معنی ترانزیت یا حمل کالا با استفاده از دو یا چند وسیله نقلیه می باشد.

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed