حمل و نقل از دیروز تا فردا

Posted by editor

تاریخچه حمل و نقل :

جابجایی شئ کالا یا انسان از نقطه ای به نقطه دیگر را حمل و نقل می گویند که طبق حاکمیت قانون یا قوانین خاصی و با استفاده از یک وسیله نقلیه انجام می شود.

در طول دوره زمانی انواع روشهای حمل و نقل بسیار متفاوت تر شده است .و با توجه به اضافه شدن شرکت های باربری حمل و نقل امروزه بسیار راحت تر و آسان تر انجام میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed